tkpm  LOGIN   REGISTER
 
HOME DOWNLOADS THEMES NEWS CONTACT   HELP?
砐拜参璸
璶匡虫


呼瑈秖参璸

 璶戈癟       |        参璸       |        砐戈癟参璸       |        ㄓ方だ猂 

–キА  |  さら–计


魁阀璶
羆砐拜计 9990 ヘ玡丁 11/12/2018 17:30
さら 3 キА–ぱ 4
セ㏄ 5 キА–秅 26
セる 21 キА–る 112
羆参璸ぱ计 2681 キА– 0.16
程硑砐ら戳瑈秖 143 程硑砐ら戳 16-06-2009
程硑砐秅瑈秖 358 程硑砐(秅) #25   2015
程硑砐る瑈秖 613 程硑砐(る) 06/2015

–キА
00:00 - 00:59 3.10% 01:00 - 01:59 2.48%
02:00 - 02:59 1.94% 03:00 - 03:59 1.55%
04:00 - 04:59 1.58% 05:00 - 05:59 1.59%
06:00 - 06:59 1.49% 07:00 - 07:59 1.89%
08:00 - 08:59 3.48% 09:00 - 09:59 5.42%
10:00 - 10:59 5.44% 11:00 - 11:59 5.75%
12:00 - 12:59 5.08% 13:00 - 13:59 4.95%
14:00 - 14:59 6.60% 15:00 - 15:59 4.74%
16:00 - 16:59 6.20% 17:00 - 17:59 5.87%
18:00 - 18:59 4.20% 19:00 - 19:59 3.96%
20:00 - 20:59 5.06% 21:00 - 21:59 5.41%
22:00 - 22:59 6.75% 23:00 - 23:59 5.48%

さら翴綷参璸
さぱ瞷ゎキАΤ 69% 翴綷瞯セ璸衡丁さら 17:30.
瞷ゎΤ 3 Ω砐︳璸Τ 4 砆聅凝

さら–计
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Original Scripter; Adaptation sylvainb; Mod D.J.
 
tkpm,i36c